Kabe

På KABE i småländska Tenhult började de med tillverkning av husvagnar i början av 60-talet. De har under närmare 50 år lärt sig vad som fungerar i ett klimat som vårt och löpande ägnat sig åt att förbättra och förfina deras vagnar.

Visioner, idérikedom och en förmåga att omsätta goda idéer i praktiken är vad som präglat KABEs utveckling. Deras ambitioner för ett bekvämare och trivsammare campingliv har resulterat i ett antal unika lösningar – inte minst när det gäller viktiga funktioner som värme och ventilation. De överdriver inte när de påstår att KABE under ett halvsekel gått i spetsen för utvecklingen av husvagnar och det är i den andan de jobbar vidare. Deras unika golvvärmesystem och deras egenutvecklade plastreglar med ingjutna luftkanaler är ett par av deras patentsökta uppfinningar. Deras optimerade ventilationssystem VarioVent är en patenterad lösning som du inte hittar i någon annan husvagn.

Till KABE husvagnar